17de eeuwse lijsten

Wat een voorrecht om aan zullen prachtige lijsten en schilderijen te mogen werken. Afgelopen maanden restaureerde ik deze vijf 17de eeuwse lijsten.

17de eeuwse houtgestoken barokke lijsten behorende bij  “portret Jean Hennequin (1616-1670) en portret Catharina van de Graef (?-1677), ” Paulus Hennequin. Frans notenhout

Houtgestoken vergulde Kwablijst 1665

Zelfportret Johannes Spruyt” en “Portret van Judith de Vries”  Johannes Spruyt, 1661. Hout gestoken, lijsten met attributen van een schilder en een handwerkster, verguld lindehout