Werken in Schotland

Door gelukkig toeval ben ik in de gelegenheid om jaarlijks restauratiewerkzaamheden uit te voeren op een kasteel in de Schotse Highlands.

Bijvoorbeeld aan dit prachtige 17de eeuwse portret. Bijzonder is de Hebreeuwse tekst op de achtergrond.

Engelse Edelman met Hebreeuwse tekst

Sybe de Vos vertaalde de tekst:
Hebreeuws lees je van onder naar boven en van rechts naar links.
– Bovenaan staat de Godsnaam JHWH, die wordt doorgaans niet uitgesproken
– Daaronder staat ‘Sjakroe wehitpalloe’ en moet zoiets betekenen als ‘We halen streken uit en we bidden’
Dus totaal ‘Eeuwige, we halen streken uit (of we behandelen slecht) en we bidden
– de dubbele punten markeren meestal een zin, dus het zijn drie korte ‘zinnen’ van 1 woord
Als bij ‘sjakroe’ toch meer puntjes staan, is het een pieel-vorm en betekent het ‘bedriegen’, dus iets zwaarder. Waarom de Sjien als letter groter is afgebeeld dan de rest, moeten we maar raden…