Homepage

Alle foto’s die op de homepage worden getoond in een grid.

17de eeuwse lijsten

Wat een voorrecht om aan zullen prachtige lijsten en schilderijen te mogen werken. Afgelopen maanden restaureerde ik deze vijf 17de eeuwse lijsten. 17de eeuwse houtgestoken barokke lijsten behorende bij  “portret Jean Hennequin (1616-1670) en portret Catharina van de Graef (?-1677), ” Paulus…Read More

Restauratie 17de eeuwse Magistraat portretten Gemeente Maassluis

In 2017 werden de magistraat portretten van de gemeente Maassluis gerestaureerd. Maassluis heeft drie 17de eeuwse Magistraat portretten geschilderd door de Delftse schilder Gillis Gillisz. de Berghe. Op twee portretten staat “het college der gecommitteerden van de Visserij” afgebeeld. Dit…Read More

Referentie

Verguldkussen en verguldmes

VERGULDEN   Bij rijk uitgevoerde historische interieurs komt het voor dat gebruik werd gemaakt van spiegels die in vergulde, al dan niet geornamenteerde lijsten werden opgenomen in de betimmeringen van een vertrek. Deze spiegels, bijvoorbeeld geplaatst tussen de vensters en…Read More

Goed Goud

Bewust van het onrecht dat aan goud winning verbonden is steun ik de actie GOED GOUD van Solidaridad.  Daarnaast gaat van elk pakje bladgoud dat ik gebruik een percentage van de kosten naar de actie Goed Goud. Wereldwijd werken maar liefst 25…Read More

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Winkelman, Art deco hanglamp, 1920

Sinds 2010 tot heden werk ik als freelancer bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Rijswijk als restaurator vergulde en gepolychromeerde objecten.  2015 tot 2017 was ik vast in dienst. De RCE beheert de collectie van de overheid en conserveert en restaureert…Read More

Werken in Schotland

Door gelukkig toeval ben ik in de gelegenheid om jaarlijks restauratiewerkzaamheden uit te voeren op een kasteel in de Schotse Highlands. Bijvoorbeeld aan dit prachtige 17de eeuwse portret. Bijzonder is de Hebreeuwse tekst op de achtergrond. Sybe de Vos vertaalde de…Read More

Kunstkast, 17e eeuw

Kunstkast, 17e eeuw

Kunstkast met voorstelling uit de bijbelse vertelling ‘De verloren zoon’, onbekend, 17e eeuw.  De kunstkast in gesloten toestand. Onder: één van de panelen voor en na de restauratie.                  

Huize Nolet, Schiedam

Huize Nolet tijdens restauratie

Op dit moment werk ik samen met Brigitte Taal aan een groot aantal mooie Dam en Schouwspiegels uit Huize Nolet. Huize Nolet werd in  1803-1804 gebouwd naar een ontwerp van Giudici. Het imposante patriciërs huis heeft een hoog bordes, getorste hoekpalen en smeedijzeren lantaarns. Binnen…Read More

Restaureren van schilderijen en lijsten

Het doel van restauratie is de staat van het object verbeteren, of het object in zodanige staat te brengen dat het weer naar behoren zijn publieksfunctie kan vervullen. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van oppervlaktevuil, een verkleurde vernislaag, overschilderingen of…Read More

Academisch Historisch Museum, Leiden

Ik werk al ruim 20 jaar voor het Academisch Historisch Museum in Leiden. De collectie, die gevestigd is in het Academiegebouw aan de Rapenburg en omvat objecten over de geschiedenis van de universiteit en het studenten leven. Ze hebben een grote collectie…Read More

Samenwerking

Pastorie, Beverwijk

Ik werk graag alleen maar voor grotere projecten ook graag samen met collega’s. In samenwerking met textiel restaurator Saskia Rijsdijk conserveerde ik een aantal beschilderde vaandels zoals het Dokkumer Patriotten vaandel, eind 18de eeuw, Gemeente Dongeradeel. Een beschilderd vaandel voor…Read More

Stadhuismuseum, Zierikzee

Al meer dan 20 jaar werk ik voor het Stadhuismuseum in Zierikzee Stadhuismuseum Zierikzee. Ik restaureerde een groot aantal van de schilderijen en lijsten uit hun collectie.  Het Stadhuismuseum vertelt het verhaal van monumentenstad Zierikzee en haar omgeving. In de rijk gevarieerde…Read More

Contact

Contactgegevens Josien van der Werf

Het atelier vindt u aan de Atjehstraat 96, 2585 VM in Den Haag. Bezoek alleen op afspraak via 070-36 33 38 [wpgmza id=”1″]    

Materiaal technisch onderzoek

Restauratie is een geschikt moment om een schilderij of lijst goed te bestuderen en zo meer gegevens over de werkwijze van de kunstenaar, de restauratiegeschiedenis en de gebruikte materialen te achterhalen. Voor een restauratie bestudeer ik het object in UV Fluorescentie en…Read More