Conserveren van schilderijen en lijsten

vertstek hoeken verlijmen

Bij conservering gaat de aandacht uit naar het stabiel maken van de toestand van een object, waarbij er direct, maar wel zo min mogelijk wordt ingegrepen aan het object. Denk aan het wegnemen van vervuiling of het vastzetten van opstaande verf, loszittende ornamenten of verbindingen.