Over Josien

restauratie spiegellijsten Kon. Paleis, Amsterdam

Werkervaring

Ik ben een zogenaamde praktijkrestaurator, dat wil zeggen dat ik ben opgeleid in de praktijk: door te werken in verschillende ateliers in Den Haag en Delft – zeg maar als leerling-gezel. Toen ik aan mijn restauratieloopbaan begon bestond de restauratie-opleiding in Nederland nog niet. In de loop der jaren heb ik verschillende bijscholing gevolgd aan de restauratie-opleiding, eerst in Maastricht bij de Sral en later aan de UvA. Ik ben zodoende een restaurator geworden die zowel in de praktijk als op de opleiding geschoold is. Een soort academische praktijk restaurator.

heden- 2015 Restaurator Lijsten en gepolychromeerde objecten. Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), Rijswijk
2015- 2015 Freelance werkzaamheden voor RCE, Rijswijk
heden- 2000  Zelfstandig gevestigd restaurator van schilderijen en lijsten. Werk voor particulieren en musea.
2000- 1998 Restauratie Oranjezaal, Huis ten Bosch, Den Haag. In samenwerking met Stichting Restauratieatelier Limburg (Sral)
2000- 1997 Restauratieatelier Becker, Delft
2000- 1996 Restauratieatelier Mösenbacher, Den Haag
1997- 1994 Redactielid, Kunsttijdschrift kM
1996- 1993 Mondrian Research Project, Haags Gemeentemuseum. Onderzoekswerkzaamheden in de National Gallery in Washington, MoMa en Guggenheim in New York en Philadelphia
1993- 1992 Restauratieatelier Mösenbacher, Den Haag

Opleiding

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op mijn vakgebied. Jaarlijks volg ik daarom één of meerdere cursussen. Hieronder een overzicht van de opleidingen die ik in de loop der jaren heb gevolgd.

2016

2014

“Filling and Inpainting” Jim Bernstein, Sral Maastricht

Chemistry for Conservators (Academic Projects London)

2013

2013

Macrofotografie, Rene Geritsen

Tear Mending, ‘thread by thread’, Sral Maastricht

2012 New methods for cleaning, Workshop Richard Wolbers, UvA / RCE, Rijswijk
2011

2011

Modular Cleaning Program (MCP) Chris Stravoudis, UVA

Giltwood Frame and Object Restoration Workshop, Sophie Woudhouse, Oxford (Academic Project), UK

2010 Enzymen UVA
2010 Expertmeeting schilderij-lijsten
2010 Masterclass Synthetic Resins, Whitthen and Proctor, Sral, Maastricht
2009 Symposium onderzoek Mondriaan HGM, ICN
2008 ICN presentatie, ICN
2007 Materiaaltechnisch onderzoek Carlini meubilaire met RTD
2005 Icom-cc en Triennial Meeting The Hague, ICOM
2002 Snijden en kerven in hout, NRC Amsterdam
2000 Materiaalonderzoek Carlini Meubilaire met Matthijs de Keijzer
2000-1998 Sral. bijscholingsproject t.b.v. Oranjezaal, bestaande uit: Documentatie technieken, Scheikunde –T. Bakkenist, Scheikunde, Toxicologie- T. Bakkenist, Scheikundige natuurkunde, Presentatie Molart, Oplosmiddelen tests, Schimmels, insecten,  biologische aantasting, Licht en kleur, Rontgen, Pigmenten
1998 Workshop Middeleeuwse schildertechnieken, Sral
1997 Workshop Vernissen, ICN
1995 Historical Painting Techniques, Universiteit Leiden
1992- 1987 Kunstgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen. Afstudeerscriptie Materieel technisch onderzoek Piet Mondriaan
1987- 1983 Kunst Academie Minerva, Groningen. Afstudeerrichting: autonoom

VERGULDEN