Restaureren van schilderijen en lijsten

Het doel van restauratie is de staat van het object verbeteren, of het object in zodanige staat te brengen dat het weer naar behoren zijn publieksfunctie kan vervullen. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van oppervlaktevuil, een verkleurde vernislaag, overschilderingen of het hechten van een scheur. Of bij een lijst aan het aanvullen van ontbrekende ornamenten.

Verwijderen van oppervlaktevuil

Portret van een jongen (Sebastiaan)

Portret van een jongen (Sebastiaan)

 

 

 

 

 

Portret van een jongen, onbekend, 19de eeuw

 

Aanvullen ontbrekende ornamenten

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergulde Rococo lijst voor en na restauratie.