Van Depotstuk tot Topstuk

Voor een bruikleen van het Dordrechts museum restaureerde ik deze Barok lijst uit het midden van de 19de eeuw. Het schilderij “Ary Scheffer tegen het einde van zijn leven” van Leon Benouville, werd prachtig gerestaureerd door Paula Aleixandre.

Referentie

Verguldkussen en verguldmes

VERGULDEN   Bij rijk uitgevoerde historische interieurs komt het voor dat gebruik werd gemaakt van spiegels die in vergulde, al dan niet geornamenteerde lijsten werden opgenomen in de betimmeringen van een vertrek. Deze spiegels, bijvoorbeeld geplaatst tussen de vensters en…Read More

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Winkelman, Art deco hanglamp, 1920

Sinds 2010 tot heden werk ik als freelancer bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Rijswijk als restaurator vergulde en gepolychromeerde objecten.  2015 tot 2017 was ik vast in dienst. De RCE beheert de collectie van de overheid en conserveert en restaureert…Read More

Huize Nolet, Schiedam

Huize Nolet tijdens restauratie

Op dit moment werk ik samen met Brigitte Taal aan een groot aantal mooie Dam en Schouwspiegels uit Huize Nolet. Huize Nolet werd in  1803-1804 gebouwd naar een ontwerp van Giudici. Het imposante patriciërs huis heeft een hoog bordes, getorste hoekpalen en smeedijzeren lantaarns. Binnen…Read More