Werken op locatie: Restauratie spiegellijsten Huize Nolet

Voor de grootscheepse restauratie van Huize Nolet in Schiedam ben ik al een aantal jaren bezig om de prachtige houtgestoken spiegellijsten te restaureren. Hier leg ik samen met assistent Brigitte Taal de laatste hand aan een grote 19de eeuwse schouwspiegel voor de ontvangstzaal.

https://www.burgy.nl/project/huis-nolet

 

 

https://www.burgy.nl/project/huis-nolet